Strona główna » Klienci indywidualni

Klienci indywidualni

klient
Kancelaria prowadzi obsługę klientów indywidualnych, w szczególności w zakresie spraw:

  • spadkowych: o stwierdzenie nabycia spadku, zapis, zachowek, dział spadku,
  • pracowniczych: o przywrócenie do pracy lub odszkodowanie z tytułu niezgodnego z prawem rozwiązania stosunku pracy, odszkodowania z tytułu nierównego traktowania (dyskryminacji), mobbingu i innych,
  • majątkowych: o podział majątku wspólnego, rozliczenie nakładów, odszkodowania za bezumowne korzystanie z rzeczy i inne,
  • rodzinnych.