Strona główna » Podmioty gospodarcze

Podmioty gospodarcze

firma
Kancelaria prowadzi stałą i doraźną obsługą podmiotów gospodarczych, zarówno z sektora prywatnego, jak i publicznego.

Przedmiotem tej działalności jest:

 • prowadzenia spraw sądowych z udziałem przedsiębiorcy w zakresie windykacji i innych,
 • prowadzenie spraw pracowniczych i reprezentacja przed sądem pracy,
 • prowadzenie spraw komorniczych,
 • rejestracja i przekształcenia podmiotów gospodarczych,
 • konsultacja i prowadzenie spraw korporacyjnych spółek prawa handlowego,
 • prowadzenia negocjacji w sprawach gospodarczych,
 • reprezentacja przedsiębiorcy w postępowaniu karnym w charakterze oskarżyciela posiłkowego,
 • bieżące doradztwo i opiniowanie,
 • negocjowanie i przygotowywanie kontraktów handlowych,
 • audyt prawny,
 • doradztwo i reprezentacja przedsiębiorcy w postępowaniu o zamówienie publiczne,
 • prowadzenie innych spraw z udziałem przedsiębiorcy przed organami administracji publicznej.

Kancelaria reprezentuje również przedsiębiorców w postępowaniach
administracyjnych przed Prezesem Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.