Strona główna » Nieruchomości

Nieruchomości

domek
Jednym z głównych profili działalności Kancelarii jest prowadzenie spraw z zakresu nieruchomości, których przedmiotem jest:

  • regulowanie stanu prawnego nieruchomości,
  • zasiedzenie własności nieruchomości,
  • zniesienie współwłasności,
  • rozgraniczenie,
  • eksmisja,
  • wstąpienie w stosunek najmu,
  • odzyskanie wywłaszczonej nieruchomości.

Kancelaria zajmuje się również kompleksową obsługą spółdzielni mieszkaniowych (sprawy członkowskie, windykacyjne, przekształcenia praw spółdzielczych do lokalu).

Kancelaria prowadzi sprawy z zakresu prawa budowlanego oraz obsługi całego procesu inwestycyjnego (począwszy od wstępnej fazy przygotowania do nabycia nieruchomości, aż po ostateczne jej ukończenie). Przygotowuje projekty umów sprzedaży i umów najmu/dzierżawy nieruchomości, kontraktów na roboty budowlane z generalnymi wykonawcami oraz z podwykonawcami, oraz przygotowuje i konsultuje umowy deweloperskie.