Strona główna » Odszkodowania

Odszkodowania

fotka_pioro
Kancelaria od lat specjalizuje się prowadzeniu spraw odszkodowawczych z różnych tytułów prawnych, osiągając na tym polu znaczne sukcesy i ciesząc się uznaniem ze strony Klientów.

Kancelaria udziela poszkodowanym kompleksowej pomocy przy uzyskaniu  odszkodowania – począwszy od prawidłowego sformułowania i zgłoszenia roszczeń po reprezentację w postępowaniu sądowym, z tytułu:

 • wypadków komunikacyjnych,
 • wypadków przy pracy,
 • wypadków rolniczych,
 • kradzieży ubezpieczonych pojazdów,
 • błędów medycznych,
 • bezumownego korzystania z nieruchomości,
 • wywłaszczenia nieruchomości,
 • naruszenia praw autorskich.

Kancelaria prowadzi sprawy odszkodowawcze na terenie całego kraju, współpracując z wybitnymi praktykami z tej dziedziny, zapewniając również konsultację medyczną oraz pomoc uprawnionych rzeczoznawców przy określeniu rozmiaru doznanej szkody.

Wypadek (zdarzenie nagłe i niespodziewane) niesie za sobą olbrzymie komplikacje z życiu samego poszkodowanego i jego bliskich. Uszkodzenie ciała i rozstrój zdrowia wymagają często długotrwałego i kosztownego leczenia i rekonwalescencji. Poszkodowany pozbawiony jest w tym okresie możliwości wykonywania pracy, a niejednokrotnie traci możliwość samodzielnej egzystencji. W takiej sytuacji poszkodowanemu przysługują następujące roszczenia:

 • zadośćuczynienie za doznane cierpienie;
 • odszkodowanie obejmujące: koszty leczenia, opieki, rehabilitacji, wyrównanie osiąganych przed wypadkiem dochodów, zwrot wartości uszkodzonych lub zniszczonych rzeczy,
 • renta na zwiększone wydatki, lub z tytułu utraconych dochodów, albo zmniejszonych widoków powodzenia na przyszłość.

Śmierć osoby bliskiej na skutek wypadku to zdarzenie, na które nikt nie jest przygotowany. Niesie ono za sobą cierpienie, poczucie krzywdy i niesprawiedliwości, a wielokrotnie również pogorszenie sytuacji życiowej na skutek utraty żywiciela rodziny.  Osoby, które utraciły osobę bliską  na skutek wypadku, mogą z tego tytułu domagać się zadośćuczynienia za doznaną krzywdę, natomiast w przypadku istotnego pogorszenia sytuacji życiowej  – również stosownego odszkodowania. Tym, którym zmarły dostarczał środków utrzymania może zostać przyznana  renta.

Powyższe roszczenia mogą być kierowane wprost do sprawcy wypadku, a jeżeli zdarzenie objęte było ubezpieczeniem (np. OC posiadaczy pojazdów, OC dla podmiotów prowadzących przedsiębiorstwo) do Ubezpieczyciela.

Niestety, nagminną praktyką Ubezpieczycieli jest odmowa wypłaty odszkodowania lub ich bezpodstawne zaniżanie. Często poszkodowani są nakłaniani przez firmy ubezpieczeniowe do zawierania niekorzystnych ugód, w których część roszczeń nie jest im w ogóle wypłacana, a przyznane kwoty są nie adekwatne do stopnia poniesionego uszczerbku.

sprawdz